Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Wykonujemy zdjęcia zębowe jak również panoramiczne z wykorzystaniem nowoczesnej metody

radiowizjografii. Pozwala ona zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%.